Home » ÁSZF

Jelen Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban: ÁSZF) a molluszk.hu webáruházban történő megrendelés, vásárlás esetén érvényesek. A jelen Általános Szerződési Feltételek (továbbiakban ÁSZF) Szabó Márk e.v. (a továbbiakban: Szolgáltató) és az általa nyújtott elektronikus kereskedelmi szolgáltatásokat igénybe vevő (igénybe vevő az a természetes, illetve jogi személy, vagy jogi személyiség nélküli szervezet, aki/amely információs társadalommal összefüggő szolgáltatást vesz igénybe, a továbbiakban Vásárló) Vásárló jogait és kötelezettségeit tartalmazza. (Szolgáltató és Vásárló a továbbiakban együttesen: Felek).

Az ÁSZF-et Vásárló bármikor megkérheti elektronikus formában (PDF). Ezt az igényét a ongolianthadur@gmail.com címen keresztül közölheti a Szolgáltatóval.

A Webáruházban történő vásárlást az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény („Ektv.”), a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II.26.) Korm. rendelet, illetve a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény („Ptk”) szabályozza, azzal hogy a jelen ÁSZF-el mellőzésre kerülnek az Ektv. 5. § (2) és 6. § (2)-ben foglaltak.

A webáruházban feltüntetett termékek megjelenítése vásárlásra történő felhívásnak minősül. A webáruházban történő vásárlás elektronikus úton leadott megrendeléssel lehetséges, a jelen ÁSZF-ben meghatározott módon, kizárólag magánszemélyek részére.

A szerződés a rendelés visszaigazoló e-mail Vásárló általi fogadásával, és a rendelés Szolgáltató általi nyugtázásával jön létre. A Felek között ily módon magyar nyelven létrejött szerződés nem minősül írásbeli szerződésnek. A megrendelés útján létrejött szerződést a Szolgáltató iktatja, azt a Vásárló kérésére utólagosan hozzáférhetővé teszi.

A szerződés megkötése ráutaló magatartás formájában tett jognyilatkozatnak minősül.

Szolgáltató

GO MORE Korlátolt Felelősségű Társaság

1174 Budapest, Kvasz András utca 38. fszt. 3.

Cégjegyzékszám:01 09 937300    

Adószám:22647333-2-42    

E-mail cím: ongolianthadur@gmail.com

A honlap tárhelyének szolgáltatója: Tárhely.Eu Szolgáltató Kft.

A szolgáltató székhelye: 1097 Budapest, Könyves Kálmán körút 12-14.

A szolgáltató elérhetősége, elektronikus levelezési címe: support@tarhely.eu

Adószáma: 14571332-2-42

1. Rendelés menete

1.1 Megrendelhető termékek köre

Megrendelhető termék a webáruházban található valamennyi árucikk.

A termékek tulajdonságairól, jellemzőiről és összetevőiről a Vásárló a termékhez tartozó oldalon (Termékleírás) tájékozódhat. A Termékleírásnál feltüntetett kép egy illusztráció, amitől a kézhez kapott termék küllemben eltérhet. Az eltérés a termék minőségét nem befolyásolja. Szolgáltató az eltérésért és esetleges elírásokért, téves adatokért felelősséget nem vállal.

1.2. Kiválasztás és rendelés

A Vásárló a „Kosárba” gombon keresztül a kiválasztott termékeket egy virtuális kosárban gyűjti. A megrendelés minden pontján lehetősége van a visszalépésre, és a kiválasztott termékek módosítására. Vásárló a kiválasztott termékeket regisztrációval vagy anélkül is megrendelheti. A szállítási adatok és elérhetőségek megadása után a Vásárló kiválasztja a szállítási és fizetési módot, majd a megrendelés ellenőrzése után a megrendelés gombbal tudja befejezni a vásárlást.

1.3. Szolgáltató és Vásárló felelőssége

A Szolgáltató nem vállal felelősséget a webáruháznak, valamint annak tartalmának elérhetőségéért és működéséért, valamint nem felelős semmilyen kárért, amely a webáruházhoz való csatlakozás miatt következett be. A Szolgáltató nem vállal felelősséget olyan hibák esetén, amelyek megakadályozzák a webáruház akadálytalan működését és a weboldalon történő vásárlást, továbbá, ha működési hibával összefüggésben az interneten küldött és fogadott adatok elvesznek. A Szolgáltató nem vállal felelősséget a webáruház használata során fellépő szoftver, kommunikációs vagy egyéb technikai hibákért.

A Vásárló felelőssége a számítógépén tárolt adatok megvédése, különös tekintettel a webáruházban való bejelentkezéshez szükséges adatokra. A Szolgáltató nem vállal felelősséget a felhasználói adatok Vásárló tudtával vagy tudta nélküli illetéktelen használatából eredő károkért. A Vásárló felelősséggel tartozik a saját adatainak illetéktelen használatával a Szolgáltatónak vagy bármely harmadik személynek okozott károkért. Vásárló tudomásul veszi, hogy megrendelése jóváhagyásával jelen Általános Szerződési Feltételeket elfogadja, az itt leírtak be nem tartásával szerződésszegést követ el. A Vásárló köteles a regisztrációnál megadott adataiban bekövetkezett változásokat átvezetni, különös tekintettel a szállítási címre. Az ennek elmulasztásából eredő többletköltségeket és károkat a Vásárló viseli. A webáruházban található bármilyen javaslatot és gondolatot a Vásárló csak saját felelősségére használhatja.

2. Adásvételi szerződés

A Webáruházban bemutatott termékek online katalógusként értelmezendők. Megrendelést a Vásárló az 1.2 pontban leírtak alapján tud feladni. A rendelés teljesítése kizárólag a termék értékének és szállítási díjának teljes kiegyenlítése után történik meg.

Szolgáltató automatikus e-mailben értesíti az ügyfelet a megrendelés beérkezéséről. Amennyiben az e-mail nem érkezik meg a Vásárló által megadott e-mail címre, úgy Vásárló kötelessége a Szolgáltatót erről haladéktalanul értesíteni.

Az automatikus megrendelési visszaigazolás még nem jelenti az adásvételi szerződés létrejöttét. A szerződés akkor jön létre, amikor a Szolgáltató a megrendelés elfogadását írásban megerősíti, vagy a termékeket átadja a kiszállító cégnek.

3. Vételár

A Webáruházban a termék mellett feltüntetett ár a termék vételára, amely Forintban értendő, és alanyai adómentesség okán nem tartalmazza a hatályos általános forgalmi adót. A vételár nem tartalmazza a szállítási díjat. A szállítási díj külön tételként szerepel a Kosárban a megrendelési összefoglalóban.

A Szolgáltató fenntartja a webáruházban feltüntetett árak változásának jogát azzal, hogy a változtatás a webáruházban való megjelenéssel egyidejűleg lép hatályba. A változtatás a már megrendelt termékek vételárát nem befolyásolja, kivéve a jelen Általános Szerződési Feltételekben meghatározott esetekben.

A Szolgáltató a már megrendelt termékek vételárára vonatkozóan is fenntartja a változtatás jogát, ha adatbeviteli hiba, illetve bármely tévedés miatt a webáruházban feltüntetett vételár eltér a hivatalos árlistában foglaltaktól. Ebben az esetben a Vásárló elállhat a szerződéstől, de kártérítési igényt nem érvényesíthet a Szolgáltatóval szemben.

4. Választható fizetési módok

4.1. Bankkártyás fizetés – FOLYAMATBAN…

4.2. Előre utalás

A Vásárlónak az elfogadott megrendelés vételárat a Szolgáltató által történő teljesítést megelőzően van lehetősége átutalással kifizetni. Szolgáltató a megrendelést kizárólag a rendelés végösszegének teljes megfizetését követően teljesíti.

Átutaláskor a közlemény rovatban a Vásárlónak fel kell tüntetnie a megrendelés elfogadásáról szóló visszaigazolásban szereplő megrendelésszámot. A Vásárló ezen fizetési mód választásával vállalja, hogy a megrendelés pontos összegét 24 órán belül átutalja a Szolgáltató által megadott bankszámlaszámra. A Szolgáltatónak jogában áll a megrendelést törölni, amennyiben 24 órán belül a megrendelés összege nem érkezik meg az általa vezetett bankszámlára – ebben az esetben e-mail-en köteles értesíteni a Vásárlót a megrendeléstől való elállásról.

Amennyiben a Vásárló a megrendelésszámot az átutaláskor nem tünteti fel, vagy hibásan adja meg a közlemény rovatban, az ebből eredő károkért a Szolgáltató felelősséget nem vállal, a károkat és többletköltségeket a Vásárló viseli. A Szolgáltató vállalja, hogy hiányzó vagy hibás megrendelésszám esetén kísérletet tesz a megrendelés azonosítására, de az azonosítás sikertelensége esetén a Szolgáltatót semmilyen felelősség sem terheli. Amennyiben a megrendelés azonosítására a vételár, vagy annak adott részletét követő 30 napon belül sem jár sikerrel, a Szolgáltató köteles az igazoltan felmerült költségeivel (például banki átutalás költséggel, futárszolgálati költséggel) csökkentett összeget arra a bankszámlára visszautalni, amelyről az érkezett.

4.3. Általános tájékoztató

Szolgáltató fenntartja a jogot bármely fizetési mód átmeneti szüneteltetésére vagy végleges megszüntetésére.

A Vásárló megrendeléséről egy elektronikus számlát kap, papír alapú számlát nem igényel. A számlát a Vásárló által megadott számlázási adatok alapján állítja ki a Szolgáltató. A már kiállított számlát nem áll módunkban módosítani.

5. Kiszállítás, átvétel

5.1. Kiszállítás

A megrendelés három munkanapon belül postázza a Szolgáltató, kivéve, ha a megrendelésben szereplő egyes termékre/termékekre vonatkozóan a Szolgáltató ettől eltérő szállítási időt közöl (pl. előrendelés).

Amennyiben a Vásárló egy terméket előrendel, azzal elfogadja, hogy a megrendelése – és az abban szereplő valamennyi termék – leghamarabb az előrendelt termék megadott szállítási napján lesz csomagolva, és a kiszállító partnernek (fuvarszolgálat/posta) átadva.

A megrendelés útvonalát a Vásárló minden esetben nyomon tudja követni a kiszállító partner azonosítószámának segítségével. A nyomonkövetési számot a Vásárló elektronikus formában kapja meg, amint a csomagot a kiszállító partner központi rendszerében regisztrálta.

Kiszállítási szolgáltatókról és szállítási időkről a Vásárló a „Szállítási információ” menüpont alatt talál pontos információt a weboldal láblécében.

5.2. Tulajdonjog

A megrendelt termékek a teljes összeg megfizetéséig Szolgáltató tulajdonában maradnak.

5.3. A Vásárló kötelezettségei

Amennyiben a Vásárló hibás szállítási címet adott meg, vagy a kiszállítás más, a Vásárlóra visszavezethető okból kifolyólag meghiúsul, úgy az esetlegesen felmerülő károkért kizárólag a Vásárlót terheli felelősség.

A csomag kiszállításakor a Vásárló köteles annak tartalmát és minőségét a helyszínen megvizsgálni, és az átvételi elismervényt aláírásával igazolni. A szabályszerűen kiállított átvételi elismervény az ellenkező bizonyításáig igazolja, hogy a küldemény és csomagolása az átvételkor hibátlan, valamint hiánytalan állapotban volt.

5.4. Egyenértékű áru

Abban az esetben, amennyiben egy termék valamilyen okból kifolyólag nem elérhető, vagy az általánosan érvényes szállítási időben nem kiszállítható, a Szolgáltató fenntartja a jogot a megrendelést az adott termék nélkül kiszállítani (amennyiben több termék együttes rendeléséről van szó), vagy felajánl a Vásárlónak egy értékben és minőségben egyenértékű árut. Amennyiben a Vásárló nem az egyenértékű áru mellett dönt, a hiányzó termék vételárát a Szolgáltató azonnal visszautalja a Vásárló számlájára.

5.5. Kiszállítás ünnepnapok előtt

Ünnepnapok előtt (Karácsony, Anyák napja, Nők napja, Apák napja) a kiszállítási idő akár egy héttel is meghosszabbodhat. Ezért arra kérjük a Vásárlót, hogy ezt a késedelmet vegye figyelembe, és ennek megfelelően időben adja le rendelését.

6. Reklamáció kezelése

Hibás teljesítés esetén Vásárlónak jogában áll reklamálni az info@molluszk.hu e-mail címen keresztül. A Szolgáltató hibás teljesítésének számít, amennyiben nem a megrendelt terméket kapja kézhez, a megrendelés hiányos, vagy a termék hibás.

Szolgáltató fenntartja a jogot a reklamáció elutasítására, amennyiben a termék hibája a nem rendeltetésszerű használatból adódik.

A Vásárlónak a lehető legrövidebb időn belül kell reklamációját, panaszát a Szolgáltatóval közölni. A hibás termék kézhez vételétől számított 14 napon belüli reklamáció bejelentés kellő időben közöltnek minősül. A hiba jelzésének késedelméből, netán elmaradásából és a hibás (hiányos) termékcsomag átvételéből származó károk (többletköltségek, egyéb hátrányok) megtérítésére a Vásárló köteles.

Szolgáltató a reklamációban foglaltakat kivizsgálja, annak eredményéről, intézkedéséről a Vásárlót e-mailben értesíti.

A hibás terméket a Szolgáltató díjmentesen kicseréli. Amennyiben erre Vásárló nem tart igényt, akkor a bejelentést követő 30 munkanapon belül Szolgáltató visszafizeti a hibás termék vételárát.

7. Elállás

7.1. Elállási jog

A Vásárló 14 napon belül jogosult indokolás nélkül elállni e szerződéstől.

Az elállási/felmondási határidő a termék adásvételére irányuló szerződés esetében: attól a naptól számított 14 nap elteltével jár le, amelyen a Vásárló vagy a Vásárló által megjelölt, a fuvarozótól eltérő harmadik személy a terméket átveszi; Több termék szolgáltatásakor: attól a naptól számított 14 nap elteltével jár le, amelyen a Vásárló vagy a Vásárló által megjelölt, a fuvarozótól eltérő harmadik személy az utolsó terméket átveszi; több tételből vagy darabból álló termék szolgáltatásakor: amelyen a Vásárló vagy a Vásárló által megjelölt, a fuvarozótól eltérő harmadik személy az utolsó tételt vagy darabot átveszi.

Ha a Vásárló elállási/felmondási jogával élni kíván, elállási/felmondási szándékát tartalmazó egyértelmű nyilatkozatát ajánlott levélben köteles eljuttatni az alábbi címre: Szabó Márk 1032 Budapest Ágoston utca 14. 7/39.

A Vásárló ezen elállási jogát a szerződés létrejöttének napja és a termék(ek) átvételének napja közötti időszakban is gyakorolhatja.

Az ügyfél határidőben gyakorolja elállási/felmondási jogát, ha a fent megjelölt határidő lejárta előtt elküldi elállási/felmondási nyilatkozatát.

A Vásárló elállási jogát a 45/2014. (II.26.) Korm. rendelet 29. §-ban foglalt esetekben nem gyakorolhatja, így különösen:

– olyan nem előre gyártott termék esetében, amelyet a Vásárló utasítása alapján vagy kifejezett kérésére állítottak elő, vagy olyan termék esetében, amelyet egyértelműen a Vásárló személyére szabtak;

– olyan zárt csomagolású termék tekintetében, amely egészségvédelmi vagy higiéniai okokból az átadást követő felbontása után nem küldhető vissza;

Az elállási jog gyakorlása során a Vásárló jóhiszeműen köteles eljárni, jogát rendeltetésének megfelelően köteles gyakorolni. Ezen joggyakorlás nem vezethet a joggal való visszaéléshez a Vásárló részéről (Ptk. 1:5. §)

Ehhez a Vásárló felhasználhatja a lentebb található elállási formanyomtatványt, amely formai szempontból nem kötelező.

7.2. Az elállás / felmondás joghatásai

Ha a Vásárló eláll ettől a szerződéstől, haladéktalanul, de legkésőbb a Vásárló elállási nyilatkozatának kézhezvételétől számított 14 napon belül visszatérítjük a vásárló által teljesített valamennyi ellenszolgáltatást, ideértve a fuvarozási költséget is (kivéve azokat a többletköltségeket, amelyek amiatt merültek fel, hogy a vásárló az általunk felkínált, legolcsóbb szokásos fuvarozási módtól eltérő fuvarozási módot választott.) A visszatérítés során az eredeti ügylet során alkalmazott fizetési móddal egyező fizetési módot alkalmazunk, kivéve, ha a vásárló más fizetési mód igénybevételéhez kifejezetten a hozzájárulását adja; e visszatérítési mód alkalmazásából kifolyólag a vásárlót semmilyen többletköltség nem terheli.

A visszatérítést mindaddig visszatarthatjuk, amíg vissza nem kaptuk a terméket, vagy a vásárló nem igazolta, hogy azt visszaküldte: a kettő közül a korábbi időpontot kell figyelembe venni.

A vásárló köteles számunkra a terméket, a termékről kiállított számlát indokolatlan késedelem nélkül, de legkésőbb elállási nyilatkozatának közlésétől számított 14 napon belül visszaküldeni vagy átadni. A határidő betartottnak minősül, ha a 14 napos határidő letelte előtt elküldi a terméket. A termék visszaküldésének közvetlen költségét – azaz a fuvarozási költséget – a vásárló viseli.

Ön kizárólag akkor vonható felelősségre a termékben bekövetkezett értékcsökkenésért, ha az a termék jellegének, tulajdonságainak és működésének megállapításához szükséges használatot meghaladó használat miatt következett be.

7.3. Elállási nyilatkozat formanyomtatvány

Címzett:

GO MORE Korlátolt Felelősségű Társaság

1174 Budapest, Kvasz András utca 38. fszt. 3.

Cégjegyzékszám:01 09 937300    

Adószám:22647333-2-42    

Alulírott kijelentem, hogy gyakorlom elállási jogomat az alábbi termék/ek adásvételére vagy az alábbi szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés tekintetében:

– Termék/ek:

– Rendelés dátuma:

– Vásárló teljes neve:

– Vásárló címe:

Vásárló aláírása:

Kelt:

8. Jogérvényesítés

A Vásárló kérdésével, kérésével, illetve panaszával az alábbi módokon fordulhat a Szolgáltatóhoz:

Írásban: A Szolgáltató postacímére eljuttatott postai küldeménnyel

E-mailben. Az info@molluszk.hu e-mail címre megküldött elektronikus levélben.

A panaszkezelés során a Szolgáltató a fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. rendelkezéseinek megfelelően jár el.

Egyéb jogérvényesítési lehetőségek

Fogyasztóvédelmi hatóság: A Vásárló jogosult panasszal fordulni a lakóhelye szerint illetékes fogyasztóvédelmi hatósághoz.

Békéltető testület: Hatáskörébe tartozik a fogyasztó és a vállalkozás közötti, a termék minőségével, biztonságosságával, a termékfelelősségi szabályok alkalmazásával, a szolgáltatás minőségével, továbbá a felek közötti szerződés megkötésével és teljesítésével kapcsolatos vitás ügy (a továbbiakban: fogyasztói jogvita) bírósági eljáráson kívüli rendezése.

A Szolgáltató székhelye szerint illetékes békéltető testület:

Budapesti Kereskedelmi és Iparkamara által működtetett Budapesti Békéltető Testület

Címe: 1016 Budapest, Krisztina krt. 99. I. em. 111.

Telefonszáma: +36 (1) 488 21 31

Fax száma: (62) 426-149

E-mail cím: bekelteto.testulet@bkik.hu

Bírósági eljárás: A Vásárló jogosult a fogyasztói jogvitából származó követelésének bíróság előtti érvényesítésére polgári eljárás keretében a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény, valamint a Polgári Perrendtartásról szóló 1952. évi III. törvény rendelkezései szerint.

9. Szerzői jogok

A Webáruházban megjelenő tartalmak, mint képek, termékek nevei, leírások és más szövegek, zene, videó anyagok a Szolgáltató szerzői joga alá esnek. A Webáruház bármely tartalmának másolása, felhasználása kizárólag a Szolgáltató írásos engedélyével lehetséges. Tilos a Webáruház tartalmának és részeinek adaptációja vagy visszafejtése.

10. Záró rendelkezések

11.1. Amennyiben jelen ÁSZF egy vagy több pontja érvénytelenné válik, a szerződés többi része változatlanul érvényben marad.

11.2. A szolgáltató fenntartja a jogot az ÁSZF rendelkezések módosítására. Az ÁSZF módosítása esetén a leadott megrendelésekre a megrendelés napján érvényben lévő ÁSZF rendelkezései az irányadók.

11.3. Az egyedi adásvételi megállapodásban, illetve a jelen ÁSZF-ben nem szabályozott kérdésekben, továbbá a kötelmi jogviszonyból felmerülő esetleges jogviták eldöntésére a magyar jog, elsősorban a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (Ptk.) vonatkozó rendelkezései irányadóak. Szerződő Felek megegyeznek továbbá, hogy abban az esetben, ha az Egyedi adásvételi szerződés illetve az ÁSZF a magyartól eltérő nyelven is elfogadásra kerül, a nyelvi ellentmondások feloldására a magyar nyelvű megállapodást tekintik irányadónak.

11.4. Vásárló és Szolgáltató kijelentik, hogy vitás kérdéseket igyekeznek peren kívül, békés úton rendezni. Amennyiben a békéltető egyeztetések nem vezetnek eredményre, úgy a felek elismerik a Szolgáltató székhelye szerinti bíróság pertárgyértéktől függően (Budapesti Járásbíróság vagy Budapesti Törvényszék) kizárólagos illetékességét.

Ha a vásárolt termékkel vagy szolgáltatással kapcsolatban panasszal kívánsz élni, akkor igénybe veheted az online vitarendezési platformot (ODR), amely ide kattintva érhető el. A platformon regisztrációt követően, a Szolgáltató e-mail címének (ongolianthadur@gmail.com) megadása mellett küldhető be panasz.

Adatvédelmi irányelvek: link

Nyilatkozat

A molluszk.hu webáruház felhasználásával elfogadod jelen ÁSZF-et és a Szolgáltató adatvédelmi irányelveit.

Kelt: 2024.06.14. Budapest

Shopping Cart